Praha

Informace k programům

Lanové centrum PROUD Praha je otevřeno každý den od úsvitu do soumraku po celý rok. Převážná většina programů v pražském lanovém centru je na objednávku, tzn. minimálně 3 dny předem. Přijatá objednávka bude potvrzena. Před tím, než zvolíte příslušný program dle nabídky, pročtěte prosím několik následujících bodů:

Co když Vás přijde méně/více, než jste uvedli při objednávce?

Co v případě špatného počasí?

 

Program ještě nezačal:

Program už běží:

Struktura programu v LC PROUD


Většina programů v LC PROUD má pevně danou ověřenou strukturu.

Začíná se krátkým blokem aktivit zvaných ICEBREAKERS a DYNAMICS. Jsou to drobné aktivity zaměřené na navození příjemné atmosféry, poznání účastníků a zároveň na protažení těla.

Po tomto „rozcvičení" následují NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY. Jsou to překážky do 1 metru nad zemí a slouží k bezpečnému nácviku překonávání překážek. Účastníci jsou rozděleni do malých skupinek a navzájem se jistí.

Dalším bodem programu je obléknutí celotělových úvazků a NÁCVIK JIŠTĚNÍ na trenažéru. Jde o výuku správné a účelné techniky jištění, protože se klienti v LC PROUD během programu jistí sami. Získávají tak novou dovednost pod vedením zkušeného instruktora.

Jakmile všichni zvládají bezpečné jištění, skupina se přesouvá k hlavnímu bodu programu a tím jsou VYSOKÉ PŘEKÁŽKY. Začínáme většinou na překážkách INDIVIDUÁLNÍCH - účastník překonává překážku sám (je samozřejmě jištěn). V průběhu programu se skupina dostává i na VYSOKÉ PŘEKÁŽKY TÝMOVÉ - tyto překážky jsou záměrně konstruovány tak, aby je jeden člověk nemohl zvládnout, a proto je překonává dvojice společně. Důležitou roli zde hraje spolupráce, komunikace a důvěra.

Pokud zůstane čas a chuť, je na závěr delších programů připraven skok, tzv.BIG SWING. Je to „bonbónek" pro odvážné. Tato obří houpačka z výšky 16m nad zemí prověří vaší odvahu, ale po jejich absolvování nabízí nepřekonatelný pocit euforie