Praha

Stručně o programech v lanovém centru PROUD

Lanové centrum PROUD Praha je otevřeno každý den od úsvitu do soumraku po celý rok. Převážná většina programů v pražském lanovém centru je na objednávku, tzn. minimálně 3 dny předem. Přijatá objednávka bude potvrzena. Před tím, než zvolíte příslušný program dle nabídky, pročtěte prosím několik následujících bodů:

Kudy k nám?

Lanové centrum se nachází na adrese Rubeška 393/7. 
Veřejnou dopravou se k nám dostanete nejlépe metrem B (Výstup stanice Vysočanská), nebo tramvají (zastávka Poliklinika Vysočany)
V blízkosti centra se také náchází 2 vlakové zastávky (Praha - Vysočany, Praha - Libeň) a několik autobusových zastávek. 
Více informací s podrobným popisem cesty a možností parkování naleznete na této stránce. 

Jak se na program obléct?

Lanová centra PROUD jsou venkovní sportovní areály, které nabízí aktivní trávení volného času. Proto je dobré přizpůsobit tomu své oblečení a obuv. Současně je nutné brát ohled na aktuální počasí v termímu Vaší návštěvy.

Více informací najdete na stránce Co s sebou.

Jak je to se zodpovědností za klienty?

Provozovatel přebírá zodpovědnost za klienty a návštěvníky po dobu trvání programu. Povinností klientů je dodržovat provozní řád a pokyny pracovníků daného areálu.

Co je v ceně programu?

Co v případě špatného počasí?

Program ještě nezačal:

Program už běží:

Co když Vás přijde méně/více, než jste uvedli při objednávce?

Jak probíhá program v LC PROUD?


Většina programů v LC PROUD má pevně danou ověřenou strukturu.

Začíná se krátkým blokem aktivit zvaných ICEBREAKERS a DYNAMICS. Jsou to drobné aktivity zaměřené na navození příjemné atmosféry, poznání účastníků a zároveň na protažení těla.

Po tomto „rozcvičení" následují NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY. Jsou to překážky do 1 metru nad zemí a slouží k bezpečnému nácviku překonávání překážek. Účastníci jsou rozděleni do malých skupinek a navzájem se jistí.

Dalším bodem programu je obléknutí celotělových úvazků a NÁCVIK JIŠTĚNÍ na trenažéru. Jde o výuku správné a účelné techniky jištění, protože se klienti v LC PROUD během programu jistí sami. Získávají tak novou dovednost pod vedením zkušeného instruktora.

Jakmile všichni zvládají bezpečné jištění, skupina se přesouvá k hlavnímu bodu programu a tím jsou VYSOKÉ PŘEKÁŽKY. Začínáme většinou na překážkách INDIVIDUÁLNÍCH - účastník překonává překážku sám (je samozřejmě jištěn). V průběhu programu se skupina dostává i na VYSOKÉ PŘEKÁŽKY TÝMOVÉ - tyto překážky jsou záměrně konstruovány tak, aby je jeden člověk nemohl zvládnout, a proto je překonává dvojice společně. Důležitou roli zde hraje spolupráce, komunikace a důvěra.

Pokud zůstane čas a chuť, je na závěr delších programů připraven skok, tzv.BIG SWING. Je to „bonbónek" pro odvážné. Tato obří houpačka z výšky 16m nad zemí prověří vaší odvahu, ale po jejich absolvování nabízí nepřekonatelný pocit euforie