Praha

Bezpečnost

Bezpečnost účatníkův Lanových centerch PROUD je naší prioritou. Abychom mohli tento cíl splnit, máme nastaveny velmi přísné a přesně definované postupy v následujících oblastech:

Naše postupy vycházejí ze zkušeností z vlastního provozu a dále ze spolupráce s jinými lanovými centry po celém světě. Lanová centra mají ve světě více než 40ti letou tradici. Pravidelně se účastníme školení výrobců a dodavatelů materiálu pro lanová centra. Opakovaně vyjíždíme na mezinárodní konference v oblasti výstavby a provozu lanových center - ERCA ( European Ropes Course Association) a ACCT (Association for Challenge Course Technology).

Garance kvality a bezpečnost