Bezpečnost

Garance bezpečnosti a kvality

 1. Všichni instruktoři Lanových center PROUD jsou odborně vyškoleni podle metodiky akreditované MŠMT ČR.

 2. Lanová centra PROUD jsou vystavěna ve shodě s mezinárodně platnými standardy ACCT (Association for Challenge Course Technology) a norem ERCA (European Ropes Course Association) a mají několikaletou praxi s provozem vlastních a partnerských areálů.

 3. Každé Lanové centrum PROUD prochází pravidelnou kontrolou, která je v souladu s mezinárodními standardy.

 4. Účastníci našich programů jsou také automaticky pojištěni Pojistka odpovědnosti organizace vůči škodě způsobené klientovi v rámci programu.

 5. Používáme:

  • systém záložního jištění
  • zásadně karabiny s pojistkou
  • výhradně celotělové úvazky
  • pouze certifikovaný materiál vhodný pro účely lanových center
  • přilby
 6. Pravidelné kontroly opotřebení materiálu.

 7. Účast na programu je pro každého návštěvníka dobrovolná.

 8. Certifikace TÜV.

               9. Každý rok projde naším centrem 7.000 účastníků programu

             10. V Brně fungujeme již 15 let od roku 2003