S námi zažijete
dobrodružství!

Podmínky pro účast na Expedici Karakoram Praha

Stručný popis soutěže

Expedice Karakoram je soutěž nejen v týmovém překonávání lanových překážek. Slovo „nejen“ v předchozí větě znamená, že stejně jako obratnost či odvaha při překonávání vysokých lanových překážek, bude pro úspěch týmu důležitá také volba správné strategie nebo důvtip při plnění úkolů mimo překážky. Cca polovinu aktivit bude i na zemi, tedy i nelezci se mohou plnohodnotně zapojit.

Termín

Termíny pro rok 2021 budou vypisovány dle dohody pro jednotlivé kategorie a je možno se přihlašovat.
Kapacita jednotlivých termínů je omezena.

Startovní kategorie

V roce 2021 lze startovat v následujících kategoriích:

Základní školy a střední školy

Pro koho: pro žáky II. stupně základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Expedice Karakoram 2018 je současně i kvalifikací na celorepublikové finále branného závodu Battlefield.

Počet členů v týmu: 6
Soutěžní termíny: září/říjen 2021.
Startovné za tým: 900-1200 Kč (150-200 Kč/osoba)

Počet týmu z jedné školy není omezen.V případě, že se Vám naše soutěž líbí, ale žádný termín Vám nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat, zkusíme společně najít řešení.

Neziskové organizace

Jednotlivé neziskové organizace mohou postavit soutěžní tým pro kategorii ZŠ nebo SŠ (viz. výše).

Počet členů v týmu: 6
Soutěžní termíny: září/říjen 2021 
Startovné za tým: 900-1200 Kč (150-200 Kč/osoba)

Počet týmu z jednoho střediska není omezen.

Veřejnost

Pro koho: pro všechny dospělé i děti starší 12 let

Počet členů v týmu: 4 – 6 (v případě, že jsou v týmu děti, je nutné postavit s ohledem na jištění 6 členný tým)
Soutěžní termíny: září/říjen 2021
Startovné za tým: 1 490 Kč
(Minimum jsou 3 týmy na jeden termín)

Slevu 20% na startovném získáte:

Týmy postavené z řad veřejnosti se letos mohou těšit na speciální disciplíny, opravdu atraktivní doplňkové úkoly a další překvapení.

V případě, že se Vám naše soutěž líbí, ale žádný termín Vám nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat, zkusíme společně najít řešení.

Pravidla soutěže:

Pravidla soutěže ve formátu PDF jsou ke stažení zde.