Adaptační kurz "Spolu, pod lany"

Příměstský adaptační kurz v délce dva a půl dne vhodný pro nově vzniklé kolektivy 6. tříd ZŠ a 1. ročníků gymnázií, SŠ, VOŠ.

 

Cílem kurzu je prožít společně a aktivně dva a půl dne, vzájemně se lépe poznat, zažít si fungující spolupráci a řešení krizových situací, vytvořit si pravidla společného fungování a vzájemné dobré vztahy.


Třídám nabízíme stmelení nově vzniklého kolektivu, seznámení s novým pedagogem a pomoc s nastavením pravidel společného fungování. Na první místo stavíme komunikaci, společné zážitky, rozvoj sociálních dovedností a podporu přátelských vztahů. Perličkou je trocha lezení s cílem překonat sebe sama a posílit vzájemnou důvěru mezi spolužáky.

Program promyšleně zapojuje pedagoga (třídního učitele) a je na míru upravován dle jeho požadavků. Využíváme metody zážitkové pedagogiky, komunikační a týmové hry, ve kterých mohou všichni vyniknout a zažít pocit úspěchu.

Adaptační kurz probíhá příměstskou formou, tedy bez nutnosti přespání mimo domov. Mimobrněnským školám pomůžeme v případě zájmu zajistit vhodné ubytování.

Místo konání:

Lanové centrum a přilehlé okolí

Termíny:

- pondělí 9.00 - 17.00, úterý 9.00 - 17.00, středa 9.00 - 12.30

- středa 13.30 - 17.00, čtvrtek 9.00 - 17.00, pátek 9.00 - 17.00

- středa 11.00 - 17.00, čtvrtek 9.00 - 17.00, pátek 9.00 - 14.30

- po dohodě je možné termín přizpůsobit Vašim potřebám

Cena:

900 Kč/osoba, pedagogický dozor zdarma včetně obědů

Cena zahrnuje odborný preventivní program s prostorovým a materiálovým zázemím, obědy, pitný režim, dohled vyškolených instruktorů.

Objednávka